محاسبات حقوقی

آیکن ورود / ثبت نام
 تصویر شاخص
مهریه به نرخ روز

با توجه به تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آخرین شاخص های اعلامی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار مناسب مهریه های وجه رایج

 

محاسبه
 تصویر شاخص
محاسبه ارث

با توجه به طبقات مختلف وراث و با در نظر گرفتن حالتهای مختلف حجب به صورت درصدی کسری و ریالی

 

محاسبه
 تصویر شاخص
نیم عشر دولتی

با توجه به ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی

 

محاسبه
 تصویر شاخص
محاسبه دیه

به روش کسری ، درصدی ، کسر از کسر ، دیه قتل ، اعضا و منافع و جنین با توجه به آخرین نرخ دیه اعلامی توسط رئیس قوه قضائیه

 

محاسبه
 تصویر شاخص
دستمزد کارشناس

با توجه به بخشنامه مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه

 

محاسبه
 تصویر شاخص
حق الزحمه داور

با توجه به بخشنامه مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۵ رئیس قوه قضائیه

 

محاسبه
 تصویر شاخص
خسارت تاخیر تادیه

محاسبه‌گر تورم با توجه به آخرین شاخص های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار به صورت سالانه یا ماهانه

 

محاسبه
 تصویر شاخص
حق الوکاله و تمبر مالیاتی

با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

 

محاسبه
 تصویر شاخص
هزینه دادرسی

شامل دعاوی مالی، غیرمالی ، مهریه سکه ، چک کیفری و تعرفه سایر خدمات قضایی

 

محاسبه

جستجو در کل سایت

جدید ترین پرسش های انجمن

خرید اینترنتی

انجمن:(سایبری)

مطالعه

پرسش جدید

انجمن:(ملکی)

مطالعه

تعیین خسارت

انجمن:(ملکی)

مطالعه

وام بانکی

انجمن:(حقوقی)

مطالعه

کلاهبرداری

انجمن:(حقوقی)

مطالعه

خیانت

انجمن:(خانواده)

مطالعه

تخلیه ملک

انجمن:(ملکی)

مطالعه

تخلیه ملک

انجمن:(ملکی)

مطالعه