مراجع حقوقی

آیکن ورود / ثبت نام
 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف مستقر در زندان شهید رجایی

شورای حل اختلاف مستقر در زندان شهید رجایی

لوکیشن

ایران - استان البرز ، رجایی شهر ،بلوار موذن

شماره تماس: ۰۲۶۳۴۴۱۱۰۵۰


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف مستقر در زندان قزلحصار

شورای حل اختلاف مستقر در زندان قزلحصار

لوکیشن

ایران - استان البرز ، کیانمهر ،جاده قزلحصار

شماره تماس: ۰۲۶۳۴۴۱۱۰۵۰


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف کمالشهر

شورای حل اختلاف کمالشهر

لوکیشن

ایران - استان البرز ، کمالشهر ،خیابان شهید بهشتی، بین ظفر ۹ و۱۰ ،جنب پل عابر

شماره تماس: ۰۲۶۳۴۷۲۲۹۲۴


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف مستقر در زندان کجویی

شورای حل اختلاف مستقر در زندان کجویی

لوکیشن

ایران - استان البرز ، فردیس ،حسین آباد ،راه آهن ،بعد از ریل آهن ، ندامتگاه فردیس

شماره تماس:-


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف مشکین دشت

شورای حل اختلاف مشکین دشت

لوکیشن

ایران - استان البرز ، مشکین دشت ،خیابان شهید هدایت کار ،جنب پارک فدک ،ساختمان مرکزی شورای اسلامی شهر ،طبقه همکف

شماره تماس: ۰۲۶۳۶۲۱۶۶۶۶


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف محمدشهر

شورای حل اختلاف محمدشهر

لوکیشن

ایران - استان البرز ، محمدشهر ،بلوار امام خمینی ،روبروی خیابان حافظ ،طبقه فوقانی کمیته امداد امام خمینی ،طبقه سوم

شماره تماس: ۰۲۶۳۶۲۰۲۶۷۲


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف مجتمع شهید سلطانی

شورای حل اختلاف مجتمع شهید سلطانی

لوکیشن

ایران - استان البرز ، فردیس ، جاده ملارد کانال شرقی جنب دادگستری شهرستان فردیس

شماره تماس: ۰۲۶۳۴۰۹۱۵۶۲


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف ماهدشت

شورای حل اختلاف ماهدشت 

لوکیشن

ایران - استان البرز ، ماهدشت میدان امام خمینی ، ۱۰۰ متر بعد از پمپ بنزین

شماره تماس: ۰۲۶۳۷۳۰۹۴۹۴


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف گرمدره

شورای حل اختلاف گرمدره

لوکیشن

ایران - استان البرز ، گرمدره ،خیابان امیرآباد ،کوچه لطفی ،ابتدای کوچه مصلی

شماره تماس: ۰۲۶۳۴۹۱۳۰۱۱


دسته: شورای حل اختلاف

 تصویر شاخص
شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده

شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده

لوکیشن

ایران - استان البرز ، چهار راه طالقانی ، ضلع جنوبی پل زیرگذر ، ساختمان سابق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳

شماره تماس: ۰۲۶۳۲۷۰۲۷۴۱


دسته: شورای حل اختلاف

جستجو در مراجع حقوقی

تازه های حقوقی

قانون نحوه ی فعالیت احزاب، وگروه های سیاسی

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد وپنجم ویکصد وسی وهشتم قانون اساسی

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون هدفمند کردن یارانه ها

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون برنامه و بودجه کشور

دسته: حاکمیتی

مطالعه