قوانین حقوقی

آیکن ورود / ثبت نام
 تصویر شاخص قانون
قانون نحوه ی فعالیت احزاب، وگروه های سیاسی

قانون نحوه ی فعالیت احزاب، وگروه های سیاسی ‌فصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارا ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد وپنجم ویکصد وسی وهشتم قانون اساسی

قانون نحوه اجراء اصل هشتاد وپنجم ویکصد وسی وهشتم قانون اساسی  ‌ماده واحده - تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3) الی (7) به قان ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ماده۱ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجو ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب ماده 1 - به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشور مطابق اصل 55 قانون اساسی و ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست‌های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توس ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمند کردن یارانه ها   ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون برنامه و بودجه کشور

قانون برنامه و بودجه کشور ‌فصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است: ‌بند 1 - سازمان - منظور ا ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور فصل اول – تعاریف ماده 1 – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود: ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه
 تصویر شاخص قانون
منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی بسم‌الله الرحمن الرحیم الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌ت ...


دسته: حاکمیتی

مطالعه

جستجو در قوانین

تازه ها

قانون نحوه ی فعالیت احزاب، وگروه های سیاسی

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد وپنجم ویکصد وسی وهشتم قانون اساسی

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون هدفمند کردن یارانه ها

دسته: حاکمیتی

مطالعه
قانون برنامه و بودجه کشور

دسته: حاکمیتی

مطالعه